Skip to content

Termeni si Conditii

SOLANGE BALLROOM

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

SOLANGE BALLROOM – este denumirea comercială a unei platforme online ce are la bază promovarea unui restaurant exclusivist ce oferă servicii profesionale de oraganizări evenimente.

[su_spacer]

Client – persoana fizică sau juridică ce accesează site-ul cu scop informativ sau pentru a concretiza o colaborare cu SOLANGE BALLROOM.

[su_spacer]

Trimite Mesaj – transmiterea unei înștiințări către SOLANGE BALLROOM cu privire la interesul pe care Clientul îl are asupra unui serviciu.
[su_spacer]
Contract – reprezintă actul oficial încheiat între SOLANGE BALLROOM și Client, fără prezența fizică simultană obligatorie a reprezentatului SOLANGE BALLROOM și a Clientului, contractul putându-se încheia și la distanță prin intermediul poștei electoronice.
[su_spacer]
Site – domeniul www.SOLANGE BALLROOM.ro și subdomeniile acestuia.
Platforma – mediul digital prin care SOLANGE BALLROOM promovează locația cu aceeși nume.
[su_spacer]
Conținut – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către SOLANGE BALLROOM prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către SOLANGE BALLROOM, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; date referitoare la SOLANGE BALLROOM, sau alte date privilegiate ale acestuia.
[su_spacer]
Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de
Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către SOLANGE BALLROOM.

[su_spacer]

2. DATE CONTRACTUALE SOLANGE BALLROOM – CLIENT

2.1. Prin trimiterea unui email de pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SOLANGE BALLROOM își derulează operațiunile comerciale.
[su_spacer]
2.2. Notificarea primită de SOLANGE BALLROOM, dupa efectuarea Solicitării are rol de informare și nu reprezintă contractarea unui Serviciu. Această notificare se face electronic prin sistemul de Solicitare.
[su_spacer]
2.3. Din punct de vedere tehnic, SOLANGE BALLROOM se obligă să asigure informații pentru serviciul solicitat de Client. Pentru motive justificate, SOLANGE BALLROOM își rezervă dreptul de a îmbunătăți calitatea serviciului solicitat, fără a aplica costuri suplimentare. În acest caz, Clientul va fi înștiințat în prealabil la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția SOLANGE BALLROOM la efectuarea Solicitării.
[su_spacer]
2.4. Contractul se consideră încheiat între SOLANGE BALLROOM și Client în momentul semnării contractului de către ambele parți, prin intermediul poștei electronice (scanat) și/sau prin predare personală.
[su_spacer]
2.5. Pentru Solicitările efectuate, SOLANGE BALLROOM se obligă să contacteze Clientul în maximul 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea solicitării în cadrul Site-ului de către Client.
[su_spacer]
2.6. Informațiile puse la dispoziție de către SOLANGE BALLROOM pe Site vor sta la baza Contractului.
[su_spacer]
2.7. Prețul unui Serviciu NU poate fi modificat de niciuna din parți, acesta fiind un preț fix. Orice cost suplimentar aplicat de către SOLANGE BALLROOM, poate fi refuzat de către Client.
[su_spacer]
2.8. În cazul în care Clientul solicită și alt serviciu opțional în faza premergatoare semnării contractului, acesta va fi stipulat în contract cu costul aferent. În cazul în care Clientul dorește un serviciu opțional după încheierea contractului se va întocmi un act adițional prezentului contract.
[su_spacer]
2.9. În cazul în care Clientul dorește rezilierea contractului, acesta este obligat să notifice SOLANGE BALLROOM și își asumă dauna produsă asupra programului SOLANGE BALLROOM prin renunțarea la suma de bani ce a constituit avans în momentul semnării contractului.
[su_spacer]
2.10. Modalitatea de plată pe care SOLANGE BALLROOM o adoptă poate fi diferită. SOLANGE BALLROOM se obligă să prezinte modalitatea de plată în cadrul serviciului oferit.

[su_spacer]

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea SOLANGE BALLROOM, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.
[su_spacer]
3.2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SOLANGE BALLROOM, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SOLANGE BALLROOM asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al SOLANGE BALLROOM.
[su_spacer]
3.3. Orice Conținut la care Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența termenilor și condițiilor, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SOLANGE BALLROOM și Client.
[su_spacer]
3.4. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile de față.
[su_spacer]
3.5. În cazul în care SOLANGE BALLROOM conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.
[su_spacer]
3.6. Niciun Conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SOLANGE BALLROOM și/sau al intermediarului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
[su_spacer]
3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentele conditii sau de acordul de utilizare care îl însoțeste, în cazul în care acesta există.

 

4. TRIMITEREA SOLICITĂRII

4.1. Clientul trimite o solicitare în momentul în care dorește să colaboreze SOLANGE BALLROOM. Solicitarea trimisă îi va oferi Clientului prioritate într-o posibilă colaborare. Totodată prin trimiterea unei solicitări Clientul dispune de o rezervare temporară a serviciului în data dorită până la soluționarea posibilei colaborări. Menționăm că durata unei rezervări temporare este de maxim 12 ore din momentul trimiterii unei solicitări.
[su_spacer]
4.2. Clientul are posibiltatea de a trimite maxim 1 solicitare către SOLANGE BALLROOM.
[su_spacer]
4.3. În cazul în care condițiile impuse de una din părți nu se pot adapta proiectului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, solicitarea va fi anulată. De asemena solicitarea poate fi anulată în cazul în care datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.
[su_spacer]
4.5. Prin finalizarea Solicitării, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului, sunt corecte, complete și adevarate.
[su_spacer]
4.6. Prin finalizarea Solicitării, Clientul consimte că SOLANGE BALLROOM poate să îl contacteze, prin email sau și telefonic.

 

5. CONFIDENȚIALITATE

5.1. SOLANGE BALLROOM va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Clientul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate.
[su_spacer]
5.2. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți SOLANGE BALLROOM acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca SOLANGE BALLROOM să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. SOLANGE BALLROOM nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
[su_spacer]
5.3. Prin inscrierea în baza de date a SOLANGE BALLROOM, Clientul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai SOLANGE BALLROOM.
[su_spacer]

 

6. PUBLICITATE

6.1. Promovările SOLANGE BALLROOM sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de SOLANGE BALLROOM. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
[su_spacer]
6.2. Promovarea se va face și prin intermediul cookie-urilor. Acceptarea acestora de către Client, nu pune în pericol nici confidențialitatea datelor personale ale Clienților și nici terminalul de pe care este accesat site-ul. Pentru mai multe detalii puteți citi Politica de utilizare cookie-uri din cadrul site-ului.
[su_spacer]
6.3. Campaniile de promovare nu vor utiliza datele personale ale clienților, dar pot utiliza materialele realizate de SOLANGE BALLROOM în urma colaborării. În cazul în care Clienții nu doresc furnizarea acestor materiale și utilizarea lor în scopuri de promovare, în momentul încheierii contractului pot menționa acest lucru.
[su_spacer]

 

7. FORȚĂ MAJORĂ

7.1. Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
[su_spacer]
7.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
[su_spacer]

 

8. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contractele încheiate cu SOLANGE BALLROOM din cadrul Site-ului sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între SOLANGE BALLROOM și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.